Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Στις τράπεζες οι πληρωμές όλων των φόρωνΑπευθείας στις τράπεζες θα μπορούν να πληρώνουν οι πολίτες βεβαιωμένους φόρους και οφειλές προς την εφορία καθώς επίσης και το... Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

Με δύο αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρα ανατέθηκε η είσπραξη στο σύνολο σχεδόν των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια προκειμένου το Δημόσιο να εισπράττει άμεσα τα οφειλόμενα από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται η παρουσία τους στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Η διαδικασία αυτή ίσχυε σε μεγάλο βαθμό και σήμερα αλλά πλέον καθορίζονται με τις δύο υπουργικές αποφάσεις ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες καθώς επίσης και η αμοιβή των τραπεζών ανά συναλλαγή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση ανατίθεται η είσπραξη των παραπάνω φόρων, η οποία θα γίνεται μέσω της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), στα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα:

Τράπεζα Της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος Α.Ε, ALPHA BANK Α.Ε, HSBC BANK PLC, Τράπεζα Πειραιώς - Α.Τ.Ε BANK, Εμπορική Τράπεζα Α.Ε, EUROBANK - ERGASIAS S.A, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., MARFIN - Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, MILLENIUM BANK Α.Ε., ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, Τράπεζα PROBANKA.E., ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., FBBank - Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε., Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λ.Τ.Δ, Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε., Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, Ελληνικά Ταχυδρομία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.), Συνεταιριστικές Τράπεζες Δράμας, Δυτ. Μακεδονίας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Παγκρήτια , Πελλοπονήσου, Πιερίας, Σερρών, Χανίων.

Η εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε) συμμετέχει στην διαδικασία είσπραξης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό των 0,06 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η αμοιβή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ορίζεται στο ποσό των:

  • 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.ΠΑ, για πληρωμή μέσω καταστήματος και
  • 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ).

Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.

Στους υπόχρεους προς καταβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας δεν μπορεί να επιβληθεί, για κανένα λόγο, κάποια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος, δεν απαιτείται εκ μέρους των υπόχρεων τήρηση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να καταβάλουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: