Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΗΘΗΣ εμπαιγμός στους τρίτεκνους & πολύτεκνουςΕΜΠΑΙΓΜΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ....

  • Όταν ανακοίνωσε αρχικά το Υπ. Οικονομικών για το Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το ποσό των 500 ευρώ θα δινόταν στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για κάθε τέκνο, ήτοι... 500/ετησίωςx 3 = 1500 ευρώ/ετησίως.

    Όμως στο σχέδιο νόμου αλλάζει και... καθορίζεται: «...θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ΄ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ». Επομένως η τρίτεκνη οικογένεια θα λαμβάνει 500/12= 41 ευρώ/μήνα και επουδενί δεν μπορεί να γίνεται εξισορρόπηση της μεγάλης αύξησης της φορολογίας στην τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια, όπως πολλά ΜΜΕ προβάλλουν.

  • Ενώ στον ν. 4093/ 2012 ορίζεται για το πολυτεκνικό επίδομα 40 ευρώ για το 1ο τέκνο, 80 ευρώ για τα 2 τέκνα και 130 ευρώ για τα τρία τέκνα, με το φορολογικό νομοσχέδιο αλλάζει προς το δυσμενέστερο 40 ευρώ για κάθε τέκνο, ήτοι 120 ευρώ για τις οικογένειες που πληρούν προϋποθέσεις εισοδήματος (11.000 ευρώ και κάτω). Αλλιώς μειώνεται κατά 2/3 ή 1/3 μέχρι τα 33.000 ευρώ και από εκεί και άνω μηδέν.

Οφείλουμε να συγχαρούμε την Κυβέρνησή μας, για την ιδιαίτερη μέριμνα για τις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω.

ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ...

triteknoi-edessa.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: