Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Αναδρομική παρακράτηση στους φόρους των καταθέσεων
Σε αναδρομική παρακράτηση διαφοράς μεταξύ παλαιού και νέου συντελεστή φορολόγησης των καταθέσεων θα προχωρήσουν οι τράπεζες.

Όπως ανακοίνωσε χθες... η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου, αυξάνεται σε 15% από 10% προηγουμένως ο φόρος που επιβάλλεται επί των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ο συντελεστής 15% ισχύει για καταθέσεις, αλλοδαπά ομόλογα, πράξεις repos, κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου, ελληνικά εταιρικά ομόλογα, καθώς και τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: