Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Δημόσιοι Υπάλληλοι των 5 ηπείρων


  • Οι αμοιβές και το περιβάλλον εργασίας κρατικών λειτουργών σε διάφορες χώρες

Το κοινό τους γνώρισμα είναι η εργασία τους: είναι όλοι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Το στοιχείο που τους διαφοροποιεί είναι η τοποθεσία, η χώρα στην οποία εργάζονται σαν κρατικοί λειτουργοί. Πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι συνθήκες εργασίας τους, οι αμοιβές τους και πώς οι ιδιαίτερες αναφορές τους θα αντικατοπτρίζονται στο χώρο όπου δουλεύουν;

Αυτό το ερώτημα απασχόλησε τον ολλανδό φωτογράφο Jan Banning, ο οποίος ταξίδεψε σε 8 διαφορετικές χώρες και στις 5 ηπείρους, ήρθε σε επαφή και φωτογράφησε δημόσιους υπαλλήλους στο γραφείο τους. 

Στη δουλειά του αυτή, έδωσε τον τίτλο «Bureaucratics». Ο ίδιος την περιγράφει σαν μια «συγκριτική φωτογραφική μελέτη στη κουλτούρα και τα σύμβολα των δημόσιων υπηρεσιών και των λειτουργών του σε 8 διαφορετικές χώρες στις 5 ηπείρους, επιλεγμένες με βάση πολιτικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς παράγοντες».

Ακολουθούν ορισμένα από τα πορτραίτα δημοσίων υπαλλήλων στο γραφείο τους που περιλαμβάνονται στη δουλειά του Jan Banning.

Δημοσιευμένη  εικόνα

Δημοσιευμένη  εικόνα
Δημοσιευμένη  εικόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: